top of page
Kāinga

Kei ngā kaiwhiri i Te Aho Tū Roa e tūhonohono nei

i a tātou ki a tātou; i a tātou ki ngā mātua tūpuna; i a tātou ki taiao e!
Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā tātou katoa!

Rūrū | Morepork | Te Aho Tū Roa
Rūrū | Morepork | Te Aho Tū Roa
He kaupapa reo Māori
mō te ao Māori

"Ka aro iho te hā o Rangi, ka aro ake te hā o Papa, ka puta ko te Aroha."

He kaupapa reo Māori tēnei e hāpaitia e ngā hapori, e ngā marae, e ngā kōhanga, e ngā kura me ngā wharekura reo Māori huri noa i te motu.

Ko te reo Māori te waka kawe i ngā mātauranga o ngā mātua tūpuna.

He ara tūhonohono:

  • Tātou ki a tātou

  • Tātou ki ngā mātua tūpuna

  • Tātou ki taiao

 

Mā te aro ki te hā o te reo e rongo anō ai tātou i ā rātou kōrero, e kite ai i ētahi paku hīnātore ki te ao i noho ai rātou hei akoranga mā tātou i ēnei rā.

Kaupapa Māori
Whakangungu

Mā te whakangungu mārire te tangata e tau ai i roto i ngā āhuatanga o te kaupapa o Te Aho Tū Roa.

 

Mā konei mārama ai ki ōna tukanga me te āhua o ōna rauemi.

E rua ngā whakangungu:

  • Tukanga

  • Ko Au ko Koe

Toro ki te pātene nei kia kitea te roanga o ngā kōrero mō ngā whakangungu

Whakangungu
Tuakana - Teina

"Mā te tuakana e tōtika te teina,

mā te teina e tōtika te tuakana."

He aronga nui tō te kaupapa ki te Kāhui Tuākana o Te Aho Tū Roa.

 

Ka tū ngā Hui Whakapakari Tuākana ia tau hei whakawhanake i ngā pūkenga, hei whakapūmau i ngā hononga kia pai tā rātou hāpai i ngā rangatahi i ō rātou ake whaitua.

Tirohia ngā kōrero mō te aho tuākana mā te toro ki te pātene nei:

Tuākana
Tū Kaha, Tū Māia,
Tū Rangatira!

"Kōtuia ki Te Aho Tū Roa! Whiria kia ū, kia tū roa ai mā ngā uri whakatipu e!"

He kaupapa whakawhanake rangatahi a Kōtuia! e whakamahi nei i Ngā Mahi ā Rēhia hei waka kawe, hei ara tūhonohono i ngā rangatahi o ngā wharekura:

Tātou ki a tātou, tātou ki ngā kōrero ā ngā mātua tūpuna, tātou ki taiao!

Kōtuia!
Rauemi

Hanga mai ai e mātou ētahi rauemi hei whakamahinga mā ngā ringaringa me ngā waewae o te kaupapa.

He pukapuka, he whitiata, he pukapuka whakaahua, he kōpae ororongo, he whakaari, he pūkete ipurangi anō hoki.

Toro atu kia kitea, kia hokona anō hoki ngā rauemi o te kaupapa nei:

Rauemi
Muka Tāngata

Mā te mahi ngātahi a te pā harakeke, otirā, a ngā reanga - kaumātua mai, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai anō hoki e rongo ai i te reka o ngā hua o te kaupapa.

Ko tētahi o ngā mahi ā te kaupapa he whakarite i ngā huihuinga tāngata i ngā whaitua, i te Hui ā-Motu anō hoki kia pai te whiri i ngā aho, kia pai hoki te ako ngātahi.

Muka Tāngata
Tūhono ki Taiao

"E puta i tō whare kia puhia e ngā hau o Tāwhirimātea."

He mea nui te hono ki taiao: te rongo, te kite, te pā, te whakatinana i ngā tini akoranga kia whai hua mō te oranga o tō tātou ao, o tātou anō hoki.

Taiao
Pīpī Paopao

E whai hononga ana a Te Aho Tū Roa ki ngā Kōhanga Reo, Whare Kōhungahunga, Puna Reo anō hoki.

 

Kei te tupu te kaupapa ki roto i ēnei wāhi ako, kia hua ngā whāinga e tūmanakotia ana mā ngā tamariki mokopuna ōtirā mā ngā whānau.

 

Hei oranga tinana, hei oranga wairua, hei oranga whānau, hei oranga ngākau, hei oranga taiao anō hoki.

Pīpī Paopao
Mahi ā-Hapori

"Nāku te rourou, nāu te rourou ka ora ai te iwi"

 

He mea nui te mahi ngātahi ā-hapori, ka mutu, he nui ngā hua me ngā akoranga ka puta i tēnei momo mahi tahi a ngā reanga rerekē hei painga mā te katoa!

Hapori
Hono Mai ki
Te Aho Tū Roa!

Inā e hiahia nei koe ki te hono mai ki te kaupapa nei, whakapā mai mā te pātene nei!

Whakapā mai
bottom of page