Ngā Whakangungu o Te Aho Tū Roa
Whakangungu Tuatahi
Tukanga

He whakangungu tēnei mā ngā pouako o ngā kura rumaki, ngā kōhanga reo me ngā rōpū hapori hoki e hiahia ana ki te toro mai ki te kaupapa nei o Te Aho Tū Roa.

 

Ko tēnei te koeke tuatahi o ngā whakangungu, ki konei tūhura ai i ngā tukanga o te kaupapa, e hono hoki ki ētahi atu e kawe nei i te kaupapa.

Whakangungu Tuarua
Ko Au ko Koe, ko Koe ko Au

Kei ngā uri o Rangi rāua ko Papa e whakatinana nei i ngā kupu ōhākī a kui mā, a koro mā kia toi te kupu, toi te mana, toi te whenua, tēnā koutou katoa.

 

Nau mai e te wānanga, haramai e te pūkenga ki te wherawhera i ngā kai kei roto o tā tātou pūkete kōrero He Kete Taiao: Ko Au Ko Koe, Ko Koe Ko Au.  

 

Ko tēnei mā te hunga kua whakangungua kētia ki ngā tukanga whakahaere i tā tātou kaupapa.

 

Ka ruku i te ruku a te kawau, ka ruku hōhonu ki ngā kōrero o roto i te Kete Taiao nei.

Ngā Whakangungu

Anei ngā whakangungu o 2021

Whakangungu:

Tukanga

17 ki te 19 Huitanguru

Whakangungu:

Ko Au ko Koe, ko Koe ko Au

18 ki te 20 Hereturikōkā

Whakangungu:

Tukanga

3 ki te 5 Whiringa-ā-rangi