top of page

Mātai wai, mātai tangata!


Ngā tuākana o Te Aho Tū Roa e whakamātai wai ana

(Ngā tuākana o Te Aho Tū Roa e mātai wai ana)

Ko taku awa tapu ko au, ko au ko taku awa tapu - ko te taiao ko au, ko au te taiao!

Kia tātaihia anō ai ngā hono o tō tātou ao, ahakoa ngā tāwhirowhirotanga o te ao hurihuri. Kia māhorahora ai te ngākau tangata ki nga tini pānga mai o tōna ao ki a ia anō, otirā ki ana pānga hoki ki tōna ao.

He mea ahu mai tātou i ngā kāwai atua - i a Tānemahuta, i a Maru, i a Hinemoana, i a Papatuānuku. Atawhaitia, arohaina, tiakina i te Taiao. Mauri ora!


Mātakitaki mai i ngā kiriata mātai wai i hangaia e Te Kāhui Tuākana o Te Aho Tū Roa kei konei! Tēnā, karawhiua!

bottom of page