top of page

PUKA KOHI KĀKANO | TE KŌHANGA WHAKATUPU RĀKAU O HE KĀKANO

"Mai te kākano ka tupu purapura - i ruia mai i Rangiātea!" - Hirini Melbourne


Ahakoa ngā pānga o te Noho Rāhui ko ngā tūhonotanga i waenga kaupapa i mau kaha, otirā, he huanga tēnei rauemi, "He Puka Kohi Kākano" o te mahi ngātahi i waenga o Te Aho Tū Roa me Whitebait Connection. Mā ngā kōhanga, kura, marae, hapori tēnei puka hei timotimo, hei wāhi tīmatanga ki te ako mo te tautohu, kohi, whakarite, whakatō, whakatupu kākano rākau māori ki ngā kāinga. Nā te mahi nui i waenga i a Jordan McDonald, kaimahi nō Whitebait Connection, rāua ko Kawiti Waetford, Poutuakana nō Te Aho Tū Roa, me ngā kanohi hōmiromiro o Kanapu Rangitauira ki te reo Māori, i ea ai tēnei kaupapa whakahī. He puka reo Māori, he puka reo pākeha hoki hei nanao ake mā te hunga e hiakai ana ki tēnei rauemi:Ko ngā kaupapa matua o roto he titiro ki ngā tikanga kohi kākano, 'ecosourcing', he āta titiro ki ngā rākau māori e 6, me te maramataka kohi kākano. He mihi nui tēnei ki a Toimata Foundation nā rātou ēnei puka i tā.


E hua ko te tino, e hua ko te rawe, e hua ko te taro, haumi e, hui e, taiki e!
Comments


bottom of page